Laurie Brekke

John deriggi lauriebrekke beauty 01
John deriggi lauriebrekke full beauty 01
John deriggi lauriebrekke turnaround 01
John deriggi lauriebrekke breakdown 01
John deriggi lauriebrekke sculpt 01
John deriggi lauriebrekke sculpt turnaround 01
John deriggi lauriebrekke d 1024

The World of Lexica by Schell Games. iPad, 2377 tris. Concept by Ryan Yee.